W kwestii dachów retencyjnych – jakie są ich rodzaje oraz wymagania konstrukcyjne

Dachy retencyjne, czy też inaczej – dachy błękitne, są to retencyjne zbiorniki wodne, które znajdują się chociażby na tarasach, stropach i dachach. Warto wiedzieć, że nie nadają się one jedynie do gospodarki wodnej, a z uwagi na parowanie, korzyścią z nich płynącą jest też schładzanie budynku, dzięki roli klimatyzatora bądź pasywnego solara, jaką również pełnią.

Gromadzenie wody przez dachy retencyjne sprawia, że minimalizuje się ryzyko powodzi i podtopienia, a kanalizacyjna sieć jest mocno odciążona. Chodzi o to, aby uzyskać ujemny bilans wody, pomiędzy opadami a parowaniem. Konieczne jest, by odparować większą ilość wody, niż się jej dostarcza. Gromadzi się też wszelkie naddatki wody, która pochodzi z powierzchni uszczelnionych na stropach, dachach i tarasach. Woda ta, może być przydatna m.in. do podlewania roślin, ale i do spłukiwania w toaletach. Istnieje wiele zastosowań, dlatego właśnie nie tyle ilość wody jest ważna, ale także jej jakość oraz skład chemiczny. To tylko dowodzi, jaką istotę ma sprawna retencja. Co więcej, dachy tego typu, budowane są różnymi metodami.

Zielony dach i magazynujący drenaż…

Dzięki zielonym dachom, istnieje przede wszystkim możliwość naturalnego gromadzenia wody, która przyda się roślinności. Płyny zbierają zwykle warstwy substratu dachowego. To, ile uda się jej zgromadzić będzie zależało od tego, jaka jest grubość glebowych warstw na dachu. Zielone dachy są wykonane przy wykorzystaniu drenażowych warstw, a te zajmują się nagromadzaniem wody. Są to zarówno specjalne folie tłoczone, drenaże mineralnych kruszyw, jak i elementy z tworzyw sztucznych.

Bagienny dach

Tego rodzaju dachy to naturalne środowisko dla bagiennych i łąkowych roślin, które mają wyższą zdolność do transpiracji. Ich zadaniem jest regulacja klimatu w budynku, natomiast bywają również naturalnym klimatyzatorem dachu. Okazuje się, że bagienne dachy funkcjonują niemal jak te retencyjne, dlatego one również odciążą sieci kanalizacyjne, gromadzą ciecz, ale też zabezpieczają przed podtopieniami i powodzią. Przy ich budowie wykorzystuje się substraty, a to powoduje, że posiadają jeszcze większe możliwości. Chodzi chociażby o możliwość wybudowania trzcinowej oczyszczalni ścieków na dachu. Są to jednak rozwiązania, które prędzej spotkamy na zachodzie, niż w naszym kraju.

Pływająca roślinność na dachu?

Co ciekawe, takie dachy znane są z wyjątkowo niskiej wagi, a ich ogromnym plusem jest także odporność na zmiany poziomu lustra wody, co okaże się bardzo pomocne, na etapie projektowania zbiorników retencyjnych. Roślinność może być umieszczona na dach pod postacią mat, które są specjalnie zazieleniane.

Multifunkcjonalny dach

Dachy multifunkcjonalne to połączenie tych zielonych i retencyjnych. Spływająca oraz wypływająca woda z dachu zielonego, gromadzi się na dachu retencyjnym, który zwykle bywa bagiennym. Jest to rozwiązanie możliwe dla dachów zielonych intensywnych, ale też ekstensywnych. Będzie to też z korzyścią dla ekologii, ponieważ powstaną naturalne poidła dla zwierząt.

Dachy retencyjne, a ich wymagania konstrukcyjne

Spora część osób uważa, że gromadzenie wody na dachu jest nieprzemyślane oraz bardzo ryzykowne, stąd w Polsce jest to bardzo rzadko spotykane rozwiązanie. Częściej zauważymy je w Niemczech lub w USA. Zahamowany jest także rozwój technologii dachów retencyjnych, a bierze się to szczególnie z tego, że firmy projektowe i wykonawcze nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. Okazuje się, że wpływa na to ma także niemały koszt takich inwestycji. O czym można się przekonać, europejski rynek zaczyna mieć jednak coraz to więcej dostawców oraz producentów materiałów, będących potrzebnymi do ich wykonywania. Należy wiedzieć, że dach retencyjny spełni swoją funkcję w pełni tylko wtedy, kiedy jego projekt i wykonanie będzie przeprowadzone prawidłowo. Co więcej, nie w każdych warunkach będzie to dobre rozwiązanie, stąd konieczna jest uprzednia analiza wszystkich za oraz przeciw.